logo_juanjoruiz
 Presentació             
 Sectors Industrials
 Serveis                 
 Contactar              
 Enllaços d'interès
 Noticies                  
 Descarrega catàleg 
enviroCAT®
Usuari
Contrasenya
 
enviroCAT®

Servei d’”outsourcing” ambiental dirigit a PIMES que desitgin disposar d’un Departament de Medi Ambient eficaç i ordenat, que els hi permeti estar permanentment adaptades a l’actual legislació mediambiental i garantir un estricte compliment normatiu i de respecte amb l’entorn, mantenint una relació directe amb les diferents Administracions actuants, sense necessitat d’incorporar personal a la seva plantilla.

Per a més informació veure l’apartat web enviroCAT®
  ASSESSORIA JURÍDICA MEDIAMBIENTAL
  aigües, sòls , residus, atmosfera, sorolls
  • Expedients sancionadors en via administrativa
  • Cànon de l’Aigua
  • Resposta a requeriments administratius
  • Diagnòstics tècnico-legals
  • Delicte ecològic
  • Reclamacions econòmico-administratives
  • Recursos en via administrativa i de reposició
  • Recursos contenciós administratius
LEGALITZACIONS I PERMISOS
  • Autoritzacions, Llicències i Comunicacions Ambientals (IPPC - IIAA)
  • Permisos i Autoritzacions d’abocament d’aigües residuals (Llera y EDAR)
  • Legalització de pous i captacions d’aigua (RDPH)
  • Gestió de Residus Industrials (especials y no especials)
  • Legalització i seguiment de focus emissors a l’atmosfera
  • Conseller de Seguretat (ADR)
  • Declaració de sòls contaminats
  • Legalització d’instal•lacions industrials
  • Gestió d’envasos i residus d’envasos (Llei 11/1997)
  CONSULTORIA TÈCNICA
  • Informes preliminars de situació del subsòl (RD 9/2005)
  • Descontaminació i recuperació de sòls contaminats
  • Caracterització de sòls contaminats
  • Declaració Anual de Residus Industrials
  • Sonometries (Estudis de sorolls i vibracions)
  • Caracterització de residus
  • Declaració Anual d’Envasos i Residus d’Envasos
  • Punto Verd (ECOEMBES)
  • Controls analítics d’aigües residuals
  • Mesurament de contaminants a la atmosfera
SISTEMES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
  • Implantació, seguiment i certificació de Sistemes de Gestió Ambienta, Qualitat i Prevenció  (UNE-EN ISO 14.001-EMAS II // UNE-EN ISO 9.001 / OSHAS)
 
 
 
Iconografía: Alberto Ruiz - webdesign: 01 Digital Media - Avís Legal Castellano        Catalán
Juanjo Ruiz & Associats - Tel: 93 555 35 26 - Fax: 93 555 26 83 - info@juanjoruiz.com