logo_juanjoruiz
 Presentació             
 Sectors Industrials
 Serveis                 
 Contactar              
 Enllaços d'interès
 Noticies                  
 Descarrega catàleg 
enviroCAT®
Usuari
Contrasenya

 

Juanjo Ruiz & Associats ha col•laborat des dels seus inicis amb empreses amb activitats molt diverses, la qual cosa ens ha permès incorporar diferents punts de vista per facilitar solucions jurídiques i tècniques a sectors tant distints com els que a continuació es relacionen:

C.C.A.E. ‘93

 Secció C INDÚSTRIES EXTRACTIVES
   Subsecció CB Extracció de minerals
 Secció D INDÚSTRIES MANUFACTURERES
   Subsecció DA Indústries d’Alimentació, Begudes i Tabac
   Subsecció DB Indústries Tèxtils i de la Confecció
   Subsecció DC Indústries del Cuir i del Calçat
   Subsecció DD Indústries de la Fusta i del Suro
   Subsecció DE Indústries del Paper i arts Gràfiques
   Subsecció DG Indústries Químiques
   Subsecció DH Indústries de la transformació del cautxú i plàstics
   Subsecció DI Indústries de productes minerals no metàl•lics
   Subsecció DJ Metal•lúrgia i fabricació de productes metàl•lics
   Subsecció DK Construcció de maquinària i equips mecànics
 

 Subsecció DL

Indústries de materials i equips electrònics i òptics
   Subsecció DM Fabricació de materials de transport
   Subsecció DN Mobles i reciclatge de materials
 Secció E PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA I AIGUA
   
 Secció F CONSTRUCCIÓ
   
 Secció G REPARACIÓ DE VEHICLES A MOTOR
   
 Secció H HOTELERIA
   
 Secció I TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS
   
 Secció N ACTIVITATS SANITARIES
 
 
 
Iconografía: Alberto Ruiz - webdesign: 01 Digital Media - Avís Legal Castellano        Catalán
Juanjo Ruiz & Associats - Tel: 93 555 35 26 - Fax: 93 555 26 83 - info@juanjoruiz.com