logo_juanjoruiz
 Presentació             
 Sectors Industrials
 Serveis                 
 Contactar              
 Enllaços d'interès
 Noticies                  
 Descarrega catàleg 
enviroCAT®
Usuari
Contrasenya
 
LLEI 20/2009 DE 4 DE DESEMBRE

PUBLICADA LA NOVA LLEI DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS QUE REGULA LES LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS AMBIENTALS.

AQUESTA LLEI SEPARA LA GESTIÓ I EL CONTROL DELS ASPECTES MEDIAMBIENTALS DELS QUE PRÒPIAMENT FAN REFERÈNCIA A L'APARTAT D'INCENDIS. D'AQUESTA MANERA, ELS CONTROLS PERIÒDICS DE MEDI AMBIENT S'HAURAN DE DUR A TERME EN ELS TERMINIS FIXATS EN LA RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA, MENTRE QUE DESAPAREIXEN ELS CONTROLS PERIÒDICS D'INCENDIS TRET QUE S'HAGIN PRODUÏT CANVIS QUE AFECTIN AQUEST APARTAT.

      Volver  
 
 
Iconografía: Alberto Ruiz - webdesign: 01 Digital Media - Avís Legal Castellano        Catalán
Juanjo Ruiz & Associats - Tel: 93 555 35 26 - Fax: 93 555 26 83 - info@juanjoruiz.com